VÅRE TJENESTER KONTAKT OSS PROFESJONALITET, TROVERDIGHET OG RASK RESPONSTID

Om oss

Vi leverer revisjonstjenester, verdsettelser og transaksjonsstøtte med profesjonalitet, troverdighet og rask responstid. Dette oppnår vi med drevne revisorer som engasjerer seg.

Våre kunder strekker seg fra små eierstyrte virksomheter til børsnotert foretak underlagt strenge rapporteringskrav og aktører med kompliserte forretningsmodeller. Vi støtter også kunder med internasjonale forgreninger.

Plus Revisjon består av 9 personer og har kontorer i Oslo sentrum.

Revisjonstjenester

Verdivurdering

Transaksjonsstøtte og finansiell due diligence

Revisjonstjenester, verdsettelser og transaksjonsstøtte

Kontakt oss for en prat om din virksomhet og dine behov!
Kontakt oss