Velkommen til Plus

Vi i Plus Revisjon, er et revisjons og rådgivningsselskap som skal være en høyt verdsatt kompetanseleverandør, med effektiv kommunikasjon og tilgjengelighet for sine kunder. Plus Revisjon skal være et inspirerende miljø for sine ansatte.

Kjennetegnet ved våre kunder er at de har generelt et fornuftig syn på orden og kontroll. De ønsker kompetente samtalepartnere på seniornivå som sikrer en tidseffektivitet og fokus på riktige områder i revisjonsprosessen, og samtidig kan bistå med andre rådgivningstjenester.

Vi holder til i Rosenkrantz gate 20, i Oslo sentrum.

Våre tjenester


 Revisjon
 Årsoppgjør og skatt
 Rådgivningstjenester

  • Kjøp / salg av virksomheter (transaksjonsstøtte)
  • Fusjon/fisjon
  • Verdsettelse
  • Due diligence
  • Samtalepartner
  • Lønnsomhetsanalyse - Activity Based Costing (ABC)
  • Management for hire