Revisjonstjenester

Vi leverer revisjonstjenester med profesjonalitet, troverdighet og rask responstid. Dette oppnår vi med drevne revisorer og stabile revisjonsteam som engasjerer seg i kundens forretningsprosesser. Vi opererer i de fleste bransjer herunder, handelsvirksomhet, tjenesteytende, IT, eiendom, entreprenører, finansforetak mv.

Våre kunder strekker seg fra små eierstyrte virksomheter til børsnotert foretak underlagt strenge rapporteringskrav og aktører med kompliserte forretningsmodeller. Vi støtter også kunder med internasjonale forgreninger og er konsernrevisor for disse. Enten det gjelder norske regnskapsstandarder eller IFRS hjelper vi våre klienter med kvalitetssikring av den finansielle rapporteringen.

Som revisjonsselskap er vi underlagt strenge krav til kvalitetskontroll og uavhengighet gitt ved lov og bransjestandarder.

Vi er medlem av Den Norske Revisorforeningen.

Revisjonstjenester, verdsettelser og transaksjonsstøtte

Kontakt oss for en prat om din virksomhet og dine behov!
Kontakt oss