Rosenkrantz’ gate 20, 0160 Oslo, Norge
E-post: post@plus-revisjon.no / Tel: +47 23 03 91 60

Transaksjonsstøtte og finansiell due diligence

Vi utfører teknisk bistand for våre revisjonsklienter og som rene konsulentoppdrag. Om du har behov for reorganisering, fusjon, fisjon, eller DD ved oppkjøp, er vi din profesjonelle rådgiver.

Våre tjenester

KONTAKT OSS